Čo je to platba online a ako to prebieha?

Online platba je prostriedok, ktorým môžete platiť na internete a týka sa peňazí, ktoré sa vymieňajú elektronicky. Spravidla ide o použitie počítačových sietí, internetu a digitálnych...

Priame zahraničné investície na Slovensku

Slovensko je veľmi zaujímavou krajinou pre zahraničných investorov najmä kvôli rozhodujúcim faktorom ako sú lacná, kvalifikovaná pracovná sila a výhodná geografická poloha. Slovensko leží v centre Európy,...