Naposledy aktualizovaný: February 7, 2021

HVB Bank („us“, „we“ alebo „our“) prevádzkuje web HVB Bank („služba“).

Táto stránka vás informuje o našich zásadách týkajúcich sa zhromažďovania, používania a zverejňovania osobných údajov pri používaní našej Služby.

Vaše údaje nebudeme používať ani zdieľať s nikým, s výnimkou prípadov uvedených v týchto pravidlách ochrany osobných údajov.

Vaše osobné údaje používame na poskytovanie a vylepšovanie Služby. Používaním Služby vyjadrujete súhlas so zhromažďovaním a používaním informácií v súlade s týmito zásadami. Pokiaľ nie je v týchto Pravidlách ochrany osobných údajov definované inak, majú pojmy použité v týchto Pravidlách ochrany osobných údajov rovnaký význam ako v našich Podmienkach, ktoré sú dostupné na https://www.hvb-bank.sk

Zhromažďovanie a použitie informácií

Počas používania našej Služby vás môžeme požiadať, aby ste nám poskytli určité osobné identifikačné údaje, pomocou ktorých vás môžeme kontaktovať alebo identifikovať. Informácie umožňujúce identifikáciu osôb (ďalej len „osobné informácie“) môžu zahŕňať, ale nie sú obmedzené na:

  • názov
  • Emailová adresa

Zaznamenať údaje

Zhromažďujeme informácie, ktoré váš prehliadač odošle vždy, keď navštívite našu Službu („Údaje protokolu“). Tieto údaje denníka môžu obsahovať informácie, ako je adresa internetového protokolu („IP“) vášho počítača, typ prehliadača, verzia prehliadača, stránky našej Služby, ktoré navštívite, čas a dátum vašej návštevy, čas strávený na týchto stránkach a ďalšie štatistika.

Cookies

Súbory cookie sú súbory s malým objemom údajov, ktoré môžu obsahovať anonymný jedinečný identifikátor. Súbory cookie sa do vášho prehliadača odosielajú z webovej stránky a ukladajú sa na pevný disk vášho počítača.

Na zhromažďovanie informácií používame „cookies“. Môžete dať prehliadaču pokyn, aby odmietol všetky súbory cookie alebo aby určil, kedy sa súbor cookie odosiela. Ak však neprijímate cookies, môže sa stať, že nebudete môcť používať niektoré časti našej Služby.

Poskytovatelia služieb

Môžeme zamestnať spoločnosti a jednotlivcov tretích strán, aby nám uľahčili poskytovanie Služby, poskytovali Službu v našom mene, poskytovali služby spojené so Službou alebo aby nám pomáhali pri analýze spôsobu používania našej Služby.

Tieto tretie strany majú prístup k vašim osobným údajom iba na účely vykonávania týchto úloh v našom mene a sú povinní ich nezverejňovať ani používať na iné účely.

Bezpečnosť

Bezpečnosť vašich osobných údajov je pre nás dôležitá, ale nezabudnite, že žiadny spôsob prenosu cez internet ani spôsob elektronického ukladania nie sú stopercentne bezpečné. Aj keď sa snažíme používať komerčne prijateľné prostriedky na ochranu vašich osobných údajov, nemôžeme zaručiť ich absolútnu bezpečnosť.

Odkazy na iné stránky

Naša služba môže obsahovať odkazy na iné stránky, ktoré nie sú prevádzkované nami. Ak kliknete na odkaz tretej strany, budete presmerovaní na stránku tejto tretej strany. Dôrazne vám odporúčame prečítať si Zásady ochrany osobných údajov každej stránky, ktorú navštívite.

Nemáme žiadnu kontrolu nad obsahom a nepreberáme žiadnu zodpovednosť za obsah, zásady ochrany osobných údajov alebo praktiky webov alebo služieb tretích strán.

Ochrana súkromia detí

Naša služba neoslovuje nikoho mladšieho ako 18 rokov („deti“).

Vedome nezhromažďujeme informácie umožňujúce identifikáciu osôb od detí do 18 rokov. Ak ste rodičom alebo zákonným zástupcom a ste si vedomí, že vaše dieťa nám poskytlo osobné informácie, kontaktujte nás. Ak zistíme, že dieťa do 18 rokov nám poskytlo osobné informácie, okamžite tieto informácie z našich serverov odstránime.

Dodržiavanie zákonov

Vaše osobné údaje zverejníme, ak to vyžaduje zákon alebo predvolanie.

Zmeny týchto zásad ochrany osobných údajov

Pravidlá ochrany osobných údajov môžeme občas aktualizovať. O akýchkoľvek zmenách vás budeme informovať zverejnením nových zásad ochrany osobných údajov na tejto stránke.

Odporúčame vám pravidelne kontrolovať tieto zásady ochrany osobných údajov, či neobsahujú akékoľvek zmeny. Zmeny týchto zásad ochrany osobných údajov sú účinné, keď sú zverejnené na tejto stránke.

Kontaktuj nás

Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa týchto zásad ochrany osobných údajov, kontaktujte nás.